Gwarancja

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie zgodnie z prawen UE podlegają dwuletniej gwarancji

Okres dwuletniej gwarancji rozpoczyna się z datą otrzymania towarów.